Krea – školení

Změny a inovace jsou nevyhnutelné, to ví každý. Naproti tomu většinu změn vnímáme buď jako
pomalé nebo se nám zdá, že se pohybujeme v začarovaném kruhu. S tím vším jsou spojené
pocity stagnace, nespokojenosti a často i frustrace.
Náš výcvik kreativity a inovací „KREA“ umožňuje řídícím pracovníkům, specialistům,
soukromým osobám a malým týmům:
- naučit se techniky kreativity využitelné v praxi,
- vyjít ze „zaběhnutých kolejí“ a vyzkoušet nové, inovativní způsoby,
- rozšířit kompetence metod umožňující osobní a organizační změny,
- strukturovaně se připravit na nové úkoly a činnosti.

Naše čtyřdenní „KREA“ – školení jsme zatím uskutečnili s velkým úspěchem v 15 různých zemích za účasti velkého množství zájemců. Kurz nabízí velký potenciál pro změny a inovace!